Tiệm hướng S75 exit 216, cần thợ nam, nữ biết làm đủ thứ- chân tay nước . Tiệm nhiều bột và SNS.(Bao lương từ $3500-$$4000 tuỳ theo tay nghề). Thợ tay nghề còn yếu rất vui lòng traininh thêm, chổ làm vui vẽ thoải mái như trong gia đình, nếu anh chị em nào muốn tìm chổi làm ổn định lâu dài xin liên lạc qua số phone:
Tiệm: (770) 320 9114
Linh: (770) 265 7835