Can tho Nail nam nữ , biết mọi thứ hoặc tuy kinh nghiệm ,lương $1100-$1500 , hoà đồng vui vẻ, good tip, có chỗ ở ,,, xin gọi John 5754951284 hoặc tiệm 5755258075