Build tiệm và bán nhiều tiện nail và nhà hàng….
Tiệm nail lớn nhỏ mới củ điều có, nhà hàng lớn nhỏ điều có…tiệm ở vùng Clarksville TN, cách Nashville khoảng 45 phút và cần nhiều thợ Nails bao lương $4500-$5000 tháng, có chổ ở cho thợ ở xa, ai có như cầu muốn làm ăn xin kiên lạc qua Cell Phone DUNG 931_624_9708 ( nếu gọi khong đụoc thì nhắn tin dum) thanks