Tiệm nails bar mới vùng Arlington/Grand Prairie trên I-20 & Carrier Parkway, cần gấp nhiều thợ kinh nghiệm bột, dip và giỏi chân tay nước & gel polish. Bao lương cao ( tuỳ theo tay nghề). Chỗ làm rộng rãi thoải mái, hòa đồng vui vẽ.
Mọi chi tiếc, xin L/L với Vy 682-472-2278 or Tuyền 682-433-9897.
Xin cảm ơn.