Tiệm nails bar mới vùng Cedar Hill, cần gấp nhiều thợ kinh nghiệm bột, dip và giỏi chân tay nước & gel polish. Bao lương cao ( tuỳ theo tay nghề).
Chỗ làm rộng rãi thoải mái, hòa đồng vui vẽ.
Mọi chi tiếc xin L/L với Vy 682-472-2278 or Tony 817-703-3735.
Xin cảm ơn.