Cần Thợ Nail làm 6 ngày/ tuần ,Tuần $1200 .CTN , Đắp và Nhúng .
Cần thợ chân tay nước biết sơn gel = $120 Ngày .
Tiệm cách chợ Hồng Kông 25 phút , khu BUFORD
Call Jimmmy: (678) 979-8112