Tiệm đông khách,mỹ trắng sang,tip cao cần nhiều thợ,bao $1000-1200 hơn chia 6/4
LL 919-344-7267