Tiêm 10 bàn, 12 ghế Spa
Nằm trong Mall
Tiệm trong mall khu đông dân
Sạch sẽ thoáng mát và có thợ kèm theo đông khách