Cần bán Tiệm Nails ở thành phố Roswell khu nhà giàu, khách Mỹ Trắng rất dễ chịu . Tiệm có 10 ghế spa và 8 bàn Nail Station ,co phong wax, Tiem hiện tại co 6 thợ, income $320K – $350K/ nam. Lí do bán vì có con nhỏ không có thời gian lo cho Tiệm được. Giá bán $85K
Xin vui lòng liên lạc số phone :4044214166 or 4044291075 (text )