Tiệm ở khu du lịch Orlando( đang phát triển) cạnh Publix, rent 3k2 , tiệm mới remodel 9 bàn 9 ghế, 1 phòng wax, 1 phòng eyelash. Nếu thật lòng mua xin liên lạc Kayle (407)313-1110