Tiệm income ổn định , mùa hè 45-50k/ tháng , mùa đông 30- 35k/ tháng , bán cho người thiện chí muốn mua, thích hợp gia đình muốn làm ăn lâu dài
Mọi chi tiết liên hệ hoặc qua text 8283991552