ARIZONA Scottsdale. CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP. Tiệm đẹp. 5 ghế, 5 bàn. 2 phòng. Đông khách. 100% Mới remodel. 1,000sqft. Rent $1,700. $28,000. L/L: 714-553-5937