Can ban Tiem nail vi chu co con nho.tiệm có 10 ghe spa, 8 bàn ,2 phòng facial ,co he thống camera va gan 1000 bột mau,va Shellac.hien co 5 tho lam full time, rat good location ,co hoi rat tot cho nhung ai muon lam chu va phat trien lon hon.Chi Tiep nguoi Thien chi va co kha nang .