Tiệm rộng 2,600 squarefoot, 10 bàn , 10 ghế và 5 phòng. Rent $3,000.