Can bán tiệm NAIL GAP vì bố mẹ tôi bị bệnh và không có ai chăm sóc. đây là cơ hội để bạn đầu tư và trở thành ông chủ của chính mình.

có 6 tho nail. thu nhập ổn định. Total monthly Rent $3,500 (rent + NNN). Space rent la 1750 sq/ft . 10 ghế spa, 8 bàn, 2 phong wax, 2 restroom, 1 storage room….

Xin vui lòng gọi 210-929-3536 (Thy) chỉ cho những người đầu tư nghiêm túc