Vi ly do gia Dinh nen Không co nguoi trong coi nen ban re, Cho nhung anh Cho nao muon mo tiem that long se de lai chi can vo lam va build khach lai thoi,
Tiem khu heights va duong 10 . Neu Không co y Dinh xin Dung lam phien va Không tra gia