Cần bán tiệm nails gấp vi sap sinh baby khong ai coi tiem. Giá sang $30K, co the thuong luong. Lấy lại vốn rất nhanh. Income 17-20k/thang. Supplies đầy đủ. 5 ghế 6 bàn. Thành phố trên 15k dân cư và những town nhỏ chung quanh, chỉ duy nhất tiệm mình. Tiền rent rất rẻ,  $1,000/tháng. Vc hoat gd lam la bao dam income du nhieu luon. Giá nails rất cao. FS gel 50, fill gel 35, reg pedicure 35, gel mani 35. Khu mỹ trắng. Gần Toledo 45 phút.
That long sang xin liên lạc Jenny 971-517-6032.
Thank you.