Kinh chao qui vi dong huong.
Wagyu 1986 llc
Trang trai bo nhat cua chung toi chuyen nhan giong va cung cap thit bo nhat (thi bo kobe) . Tat ca bo duoc nhan giong va nuoi o usa. Chung toi cung cap thi bo tuoi moi tuan . Voi gia re nhat tren thi truong. Chat luong thit ngot nhat . Khong hormon tang truong . Duoc nuoi theo qui trinh nhat ban.