Cần thợ có kinh nghiệm làm bột hay tay chân nước bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng. tiệm ở Sarasota, khu Mỹ trắng cho tip cao chỗ làm thoải mái, nếu ai có nhu cầu xin gọi số điện thoại 3167067899, cảm ơn nhiều