Cần gấp nhiều thợ lam SNS và thợ bột giỏi. Uu tien nu. Tiem lớn, đông khách, co phong lash va faciall, khu sang North Scottsdale khách Mỷ trắng. Gần freeway, trong khu shopping center lớn, chợ Fry’s. Tip bao cao, chổ làm rong rai, thoải mái. Bao lương tuỳ khả năng $850-$1200/ tuần. Làm cao hơn lương bao. Bonus 1 tuần lương/năm. Vui lòng liên hệ (360)989-8589/ (480)314-3355 xin để lại lời nhắn .