Allure Nail Bar in Longmont, Colorado dang can nhieu tho, cho lam thoai mai..bao luong quanh nam/ hon an chia, ke ca mua dong ,cho lam ly tuong lau dai, thu nhap on dinh, khach sang.. tho CNT $1000/tuan biet lam bot/sns $1200-$1400/tuan..lam tren 1 nam bonus 1 tuan luong hoac 1 ve di VietNam (co cho o neu can)