Cần tuyển gấp thợ Nữ tay chân nước làm Full-time or Part-time. Tiệm đông khách ,không khí làm việc như gia đình. Khu Mỹ trắng mix, Tip cao, cách Nasa 10′, HK2 15′.