Vì gia đình có việc , cần sang tiem gấp,1500 sq.ft rent $2,300 months bao gồm luôn nước + rác + CAM khách dễ chiu ,khu My trắng,Supply đầy đủ moi mua ,nhieu khach , good location ,4 spa chair /5 table nails/ 4 station hair/2 shampoo chair/ one room facial /waxing /massage /eyelash extensions ,tiệm rộng còn chỗ bỏ thêm 4 ghế pedicure(nếu cần)
Thợ ở gần tiệm nen sẽ ở lại tiệm làm (không cần phải lo về thợ)
gia ban $35,000 , khu Keller texas
Bảo đam láy lai vốn trong vài tháng,se cho coi income
Neu that long xin lien lac 682 360 7972 text