Cần thợ gấp $1500 tuần up Tiệm đông khách , cần thợ TCN, Gel, Dipping powder đảm bảo làm tuần trên $1500 mỏi tuần . Nếu cần bao lương cho mùa đông $1200 tuần 6 ngày , làm trên chia 6/4 (tip cash only) có phòng riêng cho thợ , nhà cách tiệm 5 phút Anh chị em muốn dự định làm lâu dài hảy gọi cho Quang nhé 715 292 3672 Lux spa nails 2400 lake shore dr E Ashland Wisconsin 54806 715 292 6689 Thành thật cảm ỏn!

Name: Quang

Phone Number: (715) 292-3672

View(Luoc Xem): 98 times