Cần gap thợ nail có chổ ở cho thợ ở xa ..tiệm 7 gio đóng cửa , chủ nhật đóng cửa,. Sẻ Bao lương nếu cần , cash tip lắt liền trong ngày , Income ổn địng mùa hè và mùa đông ,. xin lien lac 404 543 9980