Trung bình lương thợ một tuần $1100-$2000, Tiệm bao lương (Thợ bột $130+, Tay chân Nước $100+)/ngày, Lương tuỳ theo tay nghè!, Tiệm khu mỹ trắng, Rất đông khách!!, Típ cao ($5 đổ lên), Tiệm đứng đầu 4.8 trên google (top trên vùng Niagara Falls), Khách làm appointment online!!!__ Lotus Nails & Spa, 1617 Military Rd, Niagara Falls, New York 14304 http://www.lotusnails.pro – Nhắn tin hoặc gọi Kim Nha 🙂 716-275-7870