Cần gấp thợ nail Nữ biết làm everything such as eyebrows, eyelashes… Bao lương $1400/tuần. Hơn ăn chia. Chổ làm thoải mái. Có chổ ở riêng, wifi…etc. Cash 70% check 30%.Vậy ai có nhu cầu cần việc xin lien lạc theo số phone sau. (Đăng ngày 07 tháng 09 năm 2019)

Chân thành cám ơn.